......EL BROGIT DEL MEU COR

. .......(Recull poètico-filosòfic)

...................6

             PRIMERA PART:  POESIA EN CATALÀ

           I. Raons

           II. Saber

           III. Silencis 

           IV. Somnis

           V. Ideals

           VI. Esperances

           VII. Les roses del meu jardí

           VIII. El pas del temps

 

           SEGONA PART:  POESIA EN CASTELLÀ.

            I. El "ser" y "la nada".

            II. Rebeldías.

            III. Sociedad de consumo.

            IV. Flores del destino.

            V. Visión de la India.