.................Escrits d'opinió

....................................     

.........................1. Boscos cremats

.........................2. Atur

.........................3. Ordenació del territori

.........................4. País Basc

.........................5. Barcelona. La construcció de la ciutat

.........................6. L'urbanisme d'aquest país

.........................7. Ciutat institucional-governativa

.........................8. Jerarquia eclesiàstica