MEMÒRIES DE GESTIÓ MUNICIPAL

 Memòries de gestió de l’etapa política de Joan Masuet Puxeu entre el 1983 i el 1999

(Tasca de Govern de l’Ajuntament de Llinars del Vallès realitzada entre els períodes indicats a continuació).

Aquesta és la tasca realitzada pels Ajuntaments dels quals Joan Masuet va ser Alcalde durant 9 anys i la resta coordinador de l’Ajuntament i delegat d’Hisenda i Governació. En aquestes memòries de gestió s’hi relacionen el que es va fer, el que va costar i com es va finançar, així com la càrrega financera que es va mantenir en cada moment.

Memòria de gestió 1983-1987

Memòria de gestió 1987-1991

Memòria de gestió 1992-1995

Memòria de gestió 1995-1999