.LA REALITAT, EL FACTOR HUMÀ I LA POLÍTICA

................................(Assaig " filosòfic" que cerca una interpretació coherent de la realitat. I en ella, de l'ésser humà, constructor d' una societat de la que depèn el seu propi desenvolupament. )

        .asa......... PART PRIMERA

                                   LA REALITAT                 

                             I.    L'univers creat.

                             II.   L'ésser humà.

                             III.  Sobre la condició espiritual. 

                             EL FACTOR HUMÀ

                            I. La construcció de l'home.

                             II. Sobre la ment.

                             III. La formació humana.

........2..........PART SEGONA

                             EL SISTEMA POLÍTIC

                             I. La societat.

                             II.  La democràcia.

                             III. L'estat de dret.

                             EL SISTEMA ECONÒMIC.

                              I.   El sistema econòmic. Consideracions generals.

                             II.  L'economia de mercat. Economia i planificació.     

                             III. El desenvolupament econòmic i social.                              

Copyright © Joan Masuet.